یادداشت داور اولین جشنواره ملی عکس معدن: محمدرضا بهرامن

اولین جشنواره ملی عکس معدن با هدف به تصویر کشیدن و استفاده از حافظه و دانش تصویری عکاسان برای به تصویر کشیدن محیط طبیعی و فرآیندهای استخراج معدنی و معرفی زیبایی‌های طبیعی و چشم اندازهای خیره کننده مناطق معدنی و ترویج موضوعات مرتبط با صنایع معدنی، در بین جامعه عکاسان به طور خاص و هنرمندان به طور عام با هدف معرفی دقیق صنعت معدن و نیز ایجاد آگاهی در مورد تاثیرات زیست محیطی این صنعت شکل گرفت.
محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران و رئیس شورای سیاست گذاری نخستین جشنواره ملی عکس معدن درباره این جشنواره گفت :
«هدف ما از راه اندازی جشنواره عکس در خانه معدن ایران به عنوان یک تشکل فراگیر معدنی در بخش خصوصی این بود که جامعه مخاطب ما باید بدرستی با صنعت معدن کشور آشنا شود. «توسعه پایدار» به عنوان سیستم تلفیق کننده اهداف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است که با تعیین و تبیین سیاست ها و تعهداتی به برقراری تعادل و هماهنگی بین اهداف مذکور برای نیل به آرمان ها و مقاصد توسعه ای انسان معاصر با لحاظ حفظ منابع و امکانات برای آیندگان؛ می پردازد که این مهم در صنعت معدن و از طریق هنر و جایگاه هنر می تواند به دیدگاه و نظر جامعه مخاطب در این حوزه کمک شایانی بنماید. »

رئیس خانه معدن ایران در ادامه با بیان این که ما ثروت بزرگی در کشور داریم و بخش بزرگی از نیروهای متخصص در این مجموعه اقتصادی کار می‌کنند. در واقع با نیروی فکر و اندیشه و سرمایه گذاری های متعدد در چرخه تولید وارد شده‌اند و این قابل ارزش است افزود : باید به این بخش نگاه ویژه ای داشت و توانمندی ها و تلاش های این بخش در جامعه باید دیده شود.

محمدرضا بهرامن افزود: «نگاه ما به معادن و صنایع معدنی به دلایل نحوه فعالیت، ارتباط و انتفاع مستقیم آنها از منابع طبیعی و حساسیت های زیست محیطی و یکی از پراهمیت ترین و مورد توجه ترین فعالیتهای اقتصادی و تولیدی از حیث «تعریف دامنه و کیفیت ایفای مسوولیت اجتماعی» هست.
مسوولیت هایی که فعالان این حوزه با متعهد شدن به اجرای آنها فراتر از الزامات و بایسته های قانونی؛ قطعا می توانند علاوه بر ایفای تعهدات و تکالیف اخلاقی و اجتماعی، در ارتقای شاخص ها و مزایای اقتصادی سرمایه گذاری خود نیز موثر واقع شوند.
همچنین زیبایی ظروف گچی و شیشه‌ای که در خانه های هر ایرانی می‌بیند با مشقت و سختی فراوان تولید شده است امید است این مسئله نیز در جشنواره ملی عکس معدن به خوبی و درستی به تصویر کشیده شود.
باید تلاش کنیم و مسیری جز فرهنگ سازی نیست. از همین مسیر جامعه خودمان را با اطلاعات درست آگاه کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد که در سال های آینده و با روند سالانه برگزاری این جشنواره در سطحی بین المللی بتوانیم به اهداف خود که آگاهی بخشی جامعه از تلاش و ارزش آفرینی معادن در کشور است دست یابیم
محمدرضا بهرامن