یادداشت داور اولین جشنواره ملی عکس معدن: محمدرضا بهرامن

اولین جشنواره ملی عکس معدن با هدف به تصویر کشیدن و استفاده از حافظه و دانش تصویری عکاسان برای به تصویر کشیدن محیط طبیعی و فرآیندهای استخراج معدنی و معرفی
آرش حمیدی . Arash Hamidi

یادداشت داور اولین جشنواره ملی عکس معدن: آرش حمیدی

بسیار خرسندم که در کنار شما هنرمندان گرامی شاهد یک رویداد هنری ارزنده هستم. در جشنواره عکس معدن توان روایت بخشهای کمتر دیده شده از ارزشهای صنعت و ثروت سرزمینمان وجود