عکس های مراسم اهدای جوایز نخستین جشنواره ملی عکس معدن ایران

مراسم اهدای جوایز نخستین جشنواره ملی عکس معدن ایران ، عصر روز جمعه ٦ بهمن ١٤٠٢در سالن استاد‌شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

عکس ها : محسن ابوالقاسم – علی چاشنی گیر