گالری مجازی آثار راه یافته به نخستین جشنواره ملی عکس معدن

 

در نخستین جشنواره ملی عکس معدن بعد از بررسی عکس‌ها و مجموعه‌های رسیده به دبیرخانه، ۶۳ عکس از ۴۲ عکاس و ۶ مجموعه عکس از ۶ عکاس برای ارائه در نمایشگاه انتخاب شدند.

اسامی عکاسان راه یافته به نخستین جشنواره ملی عکس معدن به شرح زیر است:
محمدرضا بهمرام، احمد تاجی، محمد حسین مهیمنی، شهرام سلیمی‌نژاد، حمد صالحی (۲ اثر)، سیدمتین هاشمی، علی رمضانیان (۳ اثر)، محسن کابلی(۲ اثر)، نصرت جعفری، سید علی رضویان، رضا قاسمی، سعید قاسمی (۲ اثر)، حسن غفاری، مرجان تقی‌پور(۲ اثر)، بهزاد نعمتی، امیرحسین کمالی (۲ اثر)، امین رحمانی(۲ اثر)، نسیم همتی، ابراهیم عرب‌بیکی، فرهاد زرگریان اهری، حمید سبحانی، زهرا باقرزاده(۲ اثر)، احمد امیراحمدی، مریم ابوالحسینی پور اشگذر، احمد بلباسی، بهزاد عظیمی(۳ اثر)، مجید حجتی(۴ اثر)، فرناز دمنابی(۲ اثر)، احسان جزینی، مجید دهقانی زاده، حسین ملایمت(۲ اثر)، صادق حاتمی، علی حسن‌زاده، مجتبی گیتی نژاد. هادی دهقان‌پور (۲ اثر)، صادق ذباح (۴ اثر)، بهار شقایق (۲ اثر)، محمد نسایی، شرمین نصیری، امیرحسین تاران، جمشید فرجوند فردا، پویا بیات.

در بخش مجموعه عکس نیز ابراهیم بهرامی، مصطفی حسن‌زاده، محمد حسامیان، محمد عطایی محمدی، سعید رضوانیان و فردین نظری به جشنواره راه یافتند.

لازم به ذکر است داوری این جشنواره با حضور آقایان ساعد نیکذات، ساتیار امامی و آرش حمیدی و با همراهی محمدرضا بهرامن به عنوان داور کارشناس برگزار شد.