یادداشت دبیر اولین جشنواره ملی عکس معدن: سعید عامری

اولین جشنواره ملی عکس معدن ایران در دو بخش “مستند” و “خلاقانه” انتشار پیدا کرد به این امید که قشر بزرگی از عکاسان را بتواند با این جشنواره همراه شوند.
بخش مستند که به صورت “تک عکس” و “مجموعه انتشار” یافت تا عکاسان این حوزه با نگاه “عمیق” خود روایتگر معدنکاری ایران باشند. “مجموعه عکس” می تواند راوی دقیق تری از اتفاقات معادن کشور باشد. با این رویکرد بدنبال رسیدن مجموعه هایی با محوریت “هشتگانه” در فراخوان هستیم که بتوان گوشه ای از روند کار معادن کشور را در چرخه تولید ببینیم.
مجموعه عکس از آن جهت برای شورای سیاست گذاری این جشنواره مهم است که آنچه از نگاه عکاس در معادن کشور رخ می دهد به نمایش درآید.
بخش دیگری که در فراخوان جشنواره به عنوان خلاقانه انتشار یافته به دنبال نگاه متفاوت عکاسان است که با تکنیک فوتو مونتاژ یا عکس های دستکاری شده بتوانیم دست هنرمند را در این بخش برای تولید محتوا باز بگذاریم تا روایت خود را با ذهن خلاق خود برای تولید عکس به نمایش بگذارد
از این جهت این فراخوان در بخشی کاملا مستندگونه دست عکاس را باز گذاشته است.
لازم به یاداوری است که محورهای انتشار یافته در فراخوان رویکرد کلی را مثل تمامی جشنواره ها مشخص کرده است. اما این جشنواره دست عکاسان برای ارائه نگاهی گویا تر ، عمیق تر نیز باز گذاشته و محدودیتی را ایجاد نکرده است.
امید است بتوانیم به اهداف فراخوان در اولین جشنواره ملی عکس معدن دست یابیم و با رویکردی پیشرو در فراخوان دوره های آینده حوزه های هنری بیشتری را به این جشنواره مثل بخش “فیلم کوتاه” و “فیلم مستند” اضافه کنیم.

دبیر اولین جشنواره ملی عکس معدن
سعید عامری