آرش حمیدی . Arash Hamidi

یادداشت داور اولین جشنواره ملی عکس معدن: آرش حمیدی

بسیار خرسندم که در کنار شما هنرمندان گرامی شاهد یک رویداد هنری ارزنده هستم. در جشنواره عکس معدن توان روایت بخشهای کمتر دیده شده از ارزشهای صنعت و ثروت سرزمینمان وجود